PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image
Image

DECEMBER 2017

Spustenie platformy pre uhoľné regióny v procese transformácie, ktorá uľahčírozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch. Horná Nitra sa stala pilotným regiónom tejto ­platformy.

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2