PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Príklady dobrej praxe nízkoteplotných teplárenských riešení

piatok, 28 január 2022 13:49

Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení a identifikovať ich silné a slabé stránky.

Príklady dobrej praxe:

  1. Dronninglund (Dánsko)
  2. Brædstrup (Dánsko)
  3. Marstal (Dánsko)
  4. Heerlen (Holandsko)
  5. Langkazi (Tibet – Čína)

Prečítajte si: Príklady dobrej praxe nízkoteplotných teplárenských riešení

Naposledy zmenené štvrtok, 24 november 2022 06:25

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2