PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku

streda, 11 máj 2022 13:12

Poučiť sa dá nie len z chýb ale aj z dobrých rozhodnutí. Príkladom môže byť také Dánsko. V štúdii zobrazujúcej skúsenosti s plánovaním teplárenstva v tejto krajine sa môžete dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa dajú transformovať súčasné teplárenské systémy na nízkoteplotné.

Rozsiahlu štúdiu pripravená v spolupráci Ea Energy AnalysesViegand and Maagøe pre Dánsku energetickú agentúru nájdete na nasledovnom linku. 

Naposledy zmenené streda, 11 máj 2022 13:17

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2