PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Kedy začne potenciál energetických spoločenstiev využívať aj Slovensko?

utorok, 12 júl 2022 07:11

Energetické spoločenstvá sú pre Slovensko novým pojmom. Koncept, ktorý prináša výhody pre všetky zúčastnené strany sa v iných častiach Európy rozširuje rýchlejšie. Posúďte sami - napríklad Írsko ich registruje 475 a v Grécku ich nájdeme dokonca 600. Prečo sa nimi zaoberať, podporovať ich a v prvom rade ich začať vytvárať?

Preložili sme pre vás dokument, v ktorom sa o Energetických spoločenstvách dozviete viac. Nájdete ho priamo na  tomto linku. 

Pre podporu vzniku a rozvoja takýchto spoločenstiev sa 8. júla 2022 uskutočnil workshop pre riadiace orgány krajín strednej a východnej európy s názvom PROGRAMY FINANCOVANIA ENERGETICKÝCH SPOLOČENSTIEV V KONTEXTE EÚ SO ZAMERANÍM SA NA POLITIKU SÚDRŽNOSTI. Jeho cieľom bolo poskytnúť praktické informácie o tom ako EÚ financuje a podporuje rozvoj nových a taktiež už existujúcich energetických spoločenstiev. Úvod do témy zo strany Európskej komisie poskytol Mathieu Fichter z DG Regio. Za Slovensko diskutovali zástupcovia MIRRI a Ministerstva hospordárstva. 

Kedy začne potenciál energetických spoločentiev využívať aj Slovensko?

Naposledy zmenené utorok, 12 júl 2022 13:20

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2