PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Odborná konferencia v Prievidzi priniesla inšpirácie pre premenu a inovácie v regiónoch

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave zrealizovali 20. 11. 2023 v Dome kultúry v Prievidzi odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V tomto článku nájdete príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií venované výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.


Úvod

 • Privítanie - Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA
 • Horná Nitra v transformácii - Alojz Vlčko, mesto Prievidza - PREZENTÁCIA TU
 • Prečo zostať v regióne? - Dominika Belanská a zástupcovia/kyne mladej generácie hornej Nitry, projekt Brownfieldy a sady - PREZENTÁCIA TU

I. BLOK: Obnova verejných budov ako prvý krok k zavádzaniu OZE

 • Zelené strechy v kontexte meniacej sa klímy - Martin Pipíška, Trnavská univerzita v Trnave - PREZENTÁCIA TU
 • Podpora obnovy verejných budov z Programu Slovensko - Michal Fiala, Slovenská inovačná a energetická agentúra - PREZENTÁCIA TU
 • Cestovná mapa obnovy verejných budov - Patrik Uhrík, Innovative Energy - PREZENTÁCIA TU

II. BLOK: Výskum, vývoj a inovácie v čase klimatickej zmeny

 • Dôležitosť vedy, výskumu a inovácií - Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku - PREZENTÁCIA TU
 • Zmena klímy ľudskou rečou - Róbert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung - PREZENTÁCIA TU
 • Budovanie spolupráce medzi kľúčovými aktérmi za účelom udržateľného rozvoja - Jakub Csabay, UK Bratislava - PREZENTÁCIA TU
 • Výzva na podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií - Stanislav Voskár, MIRRI - PREZENTÁCIA TU


III. BLOK: Využitie brownfiedov a priemyselnej infraštruktúry & geotermálna energia

 • Využitie existujúcej ťažobnej infraštruktúry a transformácia siete diaľkového vykurovania - Florian Hahn, Fraunhofer IEG - PREZENTÁCIA TU
 • Využívanie geotermálnej energie v podmienkach HBP a.s., Prievidza - Karsten Ivan, HBP a.s. - PREZENTÁCIA TU
 • Geotermálna energia hornej Nitry - Branislav Fričovský a Radovan Černák, ŠGÚDŠ - PREZENTÁCIA TU
 • Premena brownfieldov hornej Nitry - Stanislav Dermek, Roman Vígh, MH Invest, s. r. o. - PREZENTÁCIA TU
 • Regenerácia degradovaných plôch - Juraj Ladomerský, UMB Banská Bystrica - PREZENTÁCIA TU

_________________

Sprievodný program: Inšpiratívny workshop s mladými obyvateľmi a obyvateľkami regiónu

Konferencii predchádzal workshop, 10. a 14. 11. 2023 v Galérii Jabloň v Prievidzi, do ktorého sa zapojili študenti a študentky SŠ a gymnázií z hornej Nitry so záujmom o rozvoj regiónu. Účastníci workshopu následne zastupovali svoju generáciu a prezentovali výsledky workshopu na konferencii Regióny v transformácii. Viac o priebehu workshopu a projekte Brownfieldy a sady, v rámci ktorého sa workshop uskutočnil, nájdete v tejto sekcii nášho webu.

_________________

 konferencia Regióny v transformácii logá

C:\Users\ilcik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TRUR2XVF\RGB_Colour_noBG-01 (3).png                   


Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie, Európskej klimatickej nadácie. „Projekt RegENERateLife získal finančné prostriedky z programu LIFE Európskej únie. Obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály nereprezentujú oficiálne stanovisko donorov. 

Projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021-2027“ sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021-2027 z prioritnej osi Technická pomoc, ktorá je financovaná Európskou úniou.

 

 

Zverejnené v Novinky

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku:

REGIÓNY V TRANSFORMÁCII

20. november 2023, 9:00 - 16:30
Dom kultúry v Prievidzi
(spoločenská sála)

Príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií sa budú venovať výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU : https://forms.gle/BZX1boKmHyTV5pPz5

Program:

08:30 – 09:00 / Registrácia účastníkov

9:00-9:30 / Úvod

 • Privítanie - Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA
 • Horná Nitra v transformácii - Alojz Vlčko, mesto Prievidza
 • Prečo zostať v regióne? - zástupcovia/zástupkyne mladej generácie hornej Nitry

9:30-11:00 / I. BLOK: Obnova verejných budov ako prvý krok k zavádzaniu OZE

 • Zelené strechy v kontexte meniacej sa klímy - Martin Pipíška, Trnavská univerzita v Trnave
 • Finančný nástroj na podporu efektívnosti verejných budov - tbd, Slovak Investment Holding
 • Podpora obnovy verejných budov z Programu Slovensko - Michal Fiala, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Cestovná mapa obnovy verejných budov - Patrik Uhrík, Innovative Energy

11:00 – 13:00 / II. BLOK: Výskum, vývoj a inovácie v čase klimatickej zmeny

 • Dôležitosť vedy, výskumu a inovácií - Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Zmena klímy ľudskou rečou - Róbert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • Budovanie spolupráce medzi kľúčovými aktérmi za účelom udržateľného rozvoja - Jakub Csabay, UK Bratislava
 • Výzva na podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií - Stanislav Voskár, MIRRI


13:00 - 13:45 / obed + networking (príležitosť pre rozhovory a nadviazanie kontaktov)

13:45 - 16:00 / III. BLOK: Využitie brownfiedov a priemyselnej infraštruktúry & geotermálna energia

 • Využitie existujúcej ťažobnej infraštruktúry a transformácia siete diaľkového vykurovania, (online prezentácia) - Florian Hahn, Fraunhofer IEG
 • Projektový zámer budovania zásobníka tepelnej energie v Bani Nováky - Jozef Halmo, HBP
 • Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef - Jiří Šťástka, ČVUT, Praha
 • Geotermálna energia hornej Nitry - Branislav Fričovský a Radovan Černák, ŠGÚDŠ
 • Premena brownfieldov hornej Nitry - tbd, MH Invest, s. r. o.
 • Regenerácia degradovaných plôch - Juraj Ladomerský, UMB Banská Bystrica

16:00 - 16:30 / Záver a vyhodnotenie

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU : https://forms.gle/BZX1boKmHyTV5pPz5


_________________

Sprievodný program:

Konferencii bude predchádzať workshop so zástupcami mladej generácie z regiónu hornej Nitry. Zapájať budeme najmä  študentov a študentky 3. - 4. ročníka SŠ a gymnázií, ktorí sa hlásia na technické univerzity, budúci žurnalisti a záujemcovia o tému životného prostredia a rozvoja regiónu. Účastníci workshopu tiež dostanú možnosť reprezentovať svoju generáciu a výsledky workshopu na konferencii Regióny v transformácii. Workshop sa uskutoční 10. a 14. 11. 2023 v Galérii Jabloň v Prievidzi.


PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP S MLÁDEŽOU: https://forms.gle/Sjb5nwHaKAmeUUu3A

_________________

 konferencia Regióny v transformácii logá

C:\Users\ilcik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TRUR2XVF\RGB_Colour_noBG-01 (3).png                   


Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie, Európskej klimatickej nadácie. „Projekt RegENERateLife získal finančné prostriedky z programu LIFE Európskej únie. Obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály nereprezentujú oficiálne stanovisko donorov. 

Projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021-2027“ sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021-2027 z prioritnej osi Technická pomoc, ktorá je financovaná Európskou úniou.

 

 

Zverejnené v Novinky

Aktualizáciu Akčného plánu transformácie regonu horná Nitra majú povinnosť každoročne vypracovať relevantní členovia vlády SR, na základe úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 336 zo dňa 3. júla 2019. Svoje pripomienky k aktualizácii môžete poslať do 6. decembra.

Medzirezortné pripomienkové konanie k tejto úlohe bolo vyhlásené a materiál nájdete zverejnený na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/798.

Vaše pripomienky k nemu môžete predkladať prostredníctvom portálu Slovlex do 6. decembra 2022.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte tím MIRRI na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zverejnené v Novinky

Najväčšia časť nových eurofondov je vyčlenená na ekologické a klimatické ciele a energetickú bezpečnosť

Medzi výrazné témy štvrtkovej návštevy eurokomisárov v Prešove a Košiciach patrili investície do geotermálnej energie v systémoch diaľkového vykurovania, spravodlivej transformácie regiónov a marginalizovaných rómskych komunít. Elisa Ferreira, komisárka pre súdržnosť a reformy a Nicolas Schmit, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva. Počas svojej návštevy 24. 11. 2022 tiež oficiálne ohlásili schválenie Programu Slovensko (Programme Slovakia). Hovorilo sa aj o spravodlivej transformácii regiónov. “Potrebujeme odolnejšie, diverzifikovanejšie a menej závislé regióny,“ povedala Ferreira. “Transformácie nikdy nie sú jednoduché, pretože musíme vyjsť z našej komfortnej zóny,” dodala.

 

Spravodlivá transformácia 

Už je jasné, že Fond spravodlivej transformácie bude rozdelený medzi tri slovenské regióny. Najväčšiu časť, celkovo 51 % z celkovej alokácie dostane horná Nitra, nasleduje Košický kraj (36%) a banskobystrické okresy (13%). Posledné vyjednávania medzi Slovenskom a komisiou sa týkali projektov ETS podnikov. Tie boli zamietnuté, ak nemali predpoklady na výrazné zníženie emisií CO2 (pod benchmark stanovený pre danú technológiu). Pridávali sa tiež niektoré aktivity - pilotné a demonštračné projekty v oblasti vodíkovej mobility, program ELENA a energetická efektívnosť budov pre všetky tri transformované regióny, mladí a príležitosti pre vlastné malé projekty, podpora prieskumnych geotermálnych vrtov. “Musíme urýchliť investície do obnoviteľných zdrojov energie,” vyjadril sa komisár Schmit. "Potrebujeme taktiež spojiť strategické debaty o obnove budov s transformáciou teplárenstva a identifikovať scenáre budúcej spotreby. Práve tie by mali byť základom plánovania teplárenstva na úrovni samospráv,“ myslí si Lenka Ilčíková z Priatelia Zeme-CEPA.

 

Košice budú od roku 2026 vykurované aj geotermálnym zdrojom

Štátny MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice zásobuje teplom približne 78 000 domácností. Z celkovej ročnej spotreby tepla 721 GWh v roku 2020 predstavujú domácnosti 64 %, zvyšok sú ostatní/priemyselní odberatelia. Pripravuje sa projekt, ktorého cieľom je vybudovať nový zdroj tepla z geotermálnej energie. Plánovaný výkon 30 MWt pokryje približne 23 % z celkovej potreby tepla. Odhadované celkové náklady sú 98 miliónov EUR. Holding počíta s poskytnutím nenávratného finančného príspevku vo výške 81 miliónov EUR. 

 

Program Slovensko

Slovensko bude môcť investovať viac ako 12,6 miliardy eur v období 2021 až 2027. Na ktoré politické ciele ich použije, je rozhodnuté:

 • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 miliardy eur
 • Zelenšie Slovensko: 4,2 miliardy eur
 • Prepojenejšie Slovensko: 2 miliardy eur
 • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 miliardy eur
 • Európa bližšie k občanom: 400 miliónov eur
 • Fond pre spravodlivú transformáciu: 440 miliónov eur
 • Technická pomoc (financovanie administratívnych kapacít zapojených do čerpania): 410 miliónov eur

 

Tvoríme lepšie Slovensko

Návšteva komisárov sa konala v rámci konferencie Tvoríme lepšie Slovensko. „Vôbec prvýkrát v histórii Slovenska bola do tvorby systému čerpania eurofondov zapojená v takomto rozsahu široká odborná verejnosť a všetci dôležití partneri. Dlhé a nesmierne náročné rokovania sme viedli tiež s Európskou komisiou, pred ktorou sme si museli obhajovať naše národné priority. Eurofondy čerpáme už dve desaťročia a predošlé vlády mali za ten čas už dávno dobudovať základnú infraštruktúru. My chceme tento investičný dlh z minulosti vyrovnať, preto sme Komisiu museli presvedčiť, že časť nových eurofondov musíme investovať aj sem. Teší ma, že naše rokovania boli nakoniec úspešné,“ uviedla počas konferencie ministerka Remišová.

 

 

Zverejnené v Novinky

Program Slovensko 2021 - 2027 bol schválený vládou a dňa 8.7.2022 oficiálne zaslaný Európskej Komisii. Znenie Plánu spravodlivej transformácie, ktorý je prílohou Programu, nájdete na tomto linku:

Plán spravodlivej transformácie územia

Zverejnené v Novinky

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2