PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Odborná konferencia v Prievidzi prepojí pohľad vedy, samosprávy a obyvateľov na obnovu území

štvrtok, 02 november 2023 09:24

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku:

REGIÓNY V TRANSFORMÁCII

20. november 2023, 9:00 - 16:30
Dom kultúry v Prievidzi
(spoločenská sála)

Príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií sa budú venovať výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.

 

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU : https://forms.gle/BZX1boKmHyTV5pPz5

Program:

08:30 – 09:00 / Registrácia účastníkov

9:00-9:30 / Úvod

 • Privítanie - Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA
 • Horná Nitra v transformácii - Alojz Vlčko, mesto Prievidza
 • Prečo zostať v regióne? - zástupcovia/zástupkyne mladej generácie hornej Nitry

9:30-11:00 / I. BLOK: Obnova verejných budov ako prvý krok k zavádzaniu OZE

 • Zelené strechy v kontexte meniacej sa klímy - Martin Pipíška, Trnavská univerzita v Trnave
 • Finančný nástroj na podporu efektívnosti verejných budov - tbd, Slovak Investment Holding
 • Podpora obnovy verejných budov z Programu Slovensko - Michal Fiala, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Cestovná mapa obnovy verejných budov - Patrik Uhrík, Innovative Energy

11:00 – 13:00 / II. BLOK: Výskum, vývoj a inovácie v čase klimatickej zmeny

 • Dôležitosť vedy, výskumu a inovácií - Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Zmena klímy ľudskou rečou - Róbert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • Budovanie spolupráce medzi kľúčovými aktérmi za účelom udržateľného rozvoja - Jakub Csabay, UK Bratislava
 • Výzva na podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií - Stanislav Voskár, MIRRI


13:00 - 13:45 / obed + networking (príležitosť pre rozhovory a nadviazanie kontaktov)

13:45 - 16:00 / III. BLOK: Využitie brownfiedov a priemyselnej infraštruktúry & geotermálna energia

 • Využitie existujúcej ťažobnej infraštruktúry a transformácia siete diaľkového vykurovania, (online prezentácia) - Florian Hahn, Fraunhofer IEG
 • Projektový zámer budovania zásobníka tepelnej energie v Bani Nováky - Jozef Halmo, HBP
 • Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef - Jiří Šťástka, ČVUT, Praha
 • Geotermálna energia hornej Nitry - Branislav Fričovský a Radovan Černák, ŠGÚDŠ
 • Premena brownfieldov hornej Nitry - tbd, MH Invest, s. r. o.
 • Regenerácia degradovaných plôch - Juraj Ladomerský, UMB Banská Bystrica

16:00 - 16:30 / Záver a vyhodnotenie

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU : https://forms.gle/BZX1boKmHyTV5pPz5


_________________

Sprievodný program:

Konferencii bude predchádzať workshop so zástupcami mladej generácie z regiónu hornej Nitry. Zapájať budeme najmä  študentov a študentky 3. - 4. ročníka SŠ a gymnázií, ktorí sa hlásia na technické univerzity, budúci žurnalisti a záujemcovia o tému životného prostredia a rozvoja regiónu. Účastníci workshopu tiež dostanú možnosť reprezentovať svoju generáciu a výsledky workshopu na konferencii Regióny v transformácii. Workshop sa uskutoční 10. a 14. 11. 2023 v Galérii Jabloň v Prievidzi.


PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP S MLÁDEŽOU: https://forms.gle/Sjb5nwHaKAmeUUu3A

_________________

 konferencia Regióny v transformácii logá

C:\Users\ilcik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TRUR2XVF\RGB_Colour_noBG-01 (3).png                   


Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie, Európskej klimatickej nadácie. „Projekt RegENERateLife získal finančné prostriedky z programu LIFE Európskej únie. Obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály nereprezentujú oficiálne stanovisko donorov. 

Projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021-2027“ sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021-2027 z prioritnej osi Technická pomoc, ktorá je financovaná Európskou úniou.

 

 

Naposledy zmenené piatok, 02 február 2024 06:59

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2