PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Transformácia hornej Nitry je príležitosť na lepší život po uhlí

pondelok, 11 december 2023 09:54

Obyvatelia hornej Nitry sa po 70 rokoch lúčia s uhoľnou elektrárňou a smerujú k zelenšej budúcnosti.

Región horná Nitra odstaví v decembri uhoľné bane a elektráreň Nováky. Toto zásadné opatrenie je jedným z úspechov energetickej transformácie regiónu, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej Únie (viac ako 226 miliónov EUR) prináša obyvateľom čistejšie ovzdušie a nové príležitosti na podnikanie. Slovensko by tak malo znížiť náklady na elektrickú energiu o viac ako 388 miliónov EUR a ušetriť 3-5 % emisií skleníkových plynov.

 

Vládni analytici v štúdii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky do roku 2030 zaradili zatvorenie týchto uhoľných baní na prvú priečku ako najvýhodnejšie klimatické opatrenie so zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými úsporami až 605 miliónov eur.[1] 

"Spoločné plánovanie energetickej transformácie hornej Nitry je dobrým príkladom spolupráce pre zahraničné uhoľné regióny. Prepájanie miestnych, regionálnych, národných a európskych inštitúcií, samospráv, podnikateľov, miestnych obyvateľov, mimovládnych organizácií viedlo k tvorbe plánu pre roky 2022 - 2030, ktorý však treba dobre implementovať. Pri dobrej koordinácii a spoločnej snahe viacerých inštitúcií to môže miestnym zabezpečiť zdravšie životné prostredie, kvalitnejšie vzdelávanie, pracovné príležitosti a v konečnom dôsledku kvalitnejší život.” uviedla Lenka Ilčíková, regionálna koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA.

Už sa realizujú projekty náhradných zdrojov vykurovania, rozvoja malého a stredného podnikania, podpory zamestnateľnosti baníkov a iných pracovníkov, poradenskej a konzultačnej činnosti pre žiadateľov projektov. Posilňujú sa tiež koordinačné a administratívne kapacity miest v regióne.

Zásadná je transformácia banského podniku, energetickej infraštruktúry, brownfieldov a plôch zasiahnutých ťažobnou činnosťou. Plánuje sa priemyselný park v Handlovej, na odkalisku najväčšia fotovoltická elektráreň na Slovensku a samotné bane môžu byť využité ako zásobníky tepla v kombinácii s tepelnými čerpadlami. Dôležitou súčasťou týchto zmien je aj plánované zvyšovanie energetickej efektívnosti budov s alokáciou 30 miliónov eur, čo v konečnom dôsledku prinesie aj zníženie nákladov na energie.

Dokázali by sme urobiť aj viac. Pri kvalitnej obnove budov by sme mohli oveľa rýchlejšie prejsť na vykurovanie bez fosílneho plynu. Ten je totiž ďalším cenovým a ekologickým rizikom pre obyvateľov. Dali sme si vypracovať štúdie, ktoré ukázali, ako by sme vedeli vykurovať viacero miest bez dovozu fosílnych palív a s obnoviteľnými zdrojmi v zateplených budovách. Tou najambicióznejšou cestou momentálne región nejde, to sa však môže zmeniť. Celá transformácia je obrovskou príležitosťou, ktorú by bolo škoda nevyužiť najviac, ako sa len dá,” uzavrel Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Pozrite si aj Zhrnutie k financovaniu a projektom transformácie Hornej Nitry.

 

Kontakty:  Lenka Ilčíková, Prievidza, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                Juraj Melichár, Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 - - -

[1] Bárány et al. ‘Decarbonization of the Slovak economy by 2030’. ÚHP, IEP, BCG. https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/decarbonization-slovak-economy-2030.html.

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2