PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Technicko - ekonomické posúdenie rozvoja systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Lehota pod Vtáčnikom

piatok, 29 december 2023 06:39

Z výsledkov štúdie vyplýva, že modernizáciou systému CZT s využitím dotácie na rekonštrukciu rozvodov tepla a vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc a rozšírením tepelnej siete o objekty nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti tepelnej siete je možné dosiahnuť zníženie ceny tepla a to aj napriek nevyhnutným investíciám do modernizácie. Pri rozšírení tepelnej siete o budovy nachádzajúce sa na Suchej ulici,1 ale aj o budovy na ulici Námestie SNP č. 54, č.52 a č. 50 a využívaním lokálnej elektriny z FTVE sa očakáva najpriaznivejší vplyv na cenu tepla so znížením o 9,83 Eur bez DPH/ MWh oproti súčasnej cene tepla.

Naposledy zmenené streda, 17 január 2024 06:44

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2