PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Mať víziu a veriť jej: Návšteva miest dobrej energetickej praxe v ČR

štvrtok, 02 máj 2024 07:42

Na ceste za dobrou energetickou praxou sme 10. - 12. apríla 2024 spolu s tímom z úradu aj technických služieb z mesta Partizánske navštívili Českú republiku. Videli sme príklady rôznych riešení, ktoré prispievajú k budovaniu teplárenských systémov na báze obnoviteľných zdrojov. Prinášame ich prehľad s odkazmi na ďalšie informácie:

 

Národní divadlo Praha:

 

Pontón na Vltave, Praha - plánovaný projekt 

 

Mesto Litoměřice

 

Mesto Děčín

 

 

Spoločnosť Exergie pre nás v Brne pripravila workshop v nasledovných témach: 

  • Energie - celoevropský kontext, vývoj cen komodit, flexibilita, aplikovatelnost tepelných čerpadel v teplárenství - Milan Šimoník
  • Ambientní sítě - energetická koncepce, okrajové podmínky, efektivita, typy používaných strojů - Tomáš Miklík
  • Produkty pro teplárenství 21. století - problematika chladiv, okrajové podmínky pro návrh zařízení, kombinace s elektrickými kotli - Filip Tesař

Viac o spoločnosti nájdete na tejto stránke.

 


Ďalšie spoločné kroky v Partizánskom

Návšteva týchto výnimočných miest dobrej energetickej praxe v Českej republike nám otvorila oči. Prišli sme, videli sme, ale čaká nás 10+ rokov sústredenej práce. Aké sú naše ďalšie kroky zámeru budovania nízkoteplotného systému v Partizánskom?  

1. Spojiť šikovných ľudí a postaviť samostatný tým.

2. Využiť program TARGET Európskej investičnej banky k posúdeniu zámeru budovania nízkoteplotného systému, ktorý približujú naše štúdie

3. Zvážiť, ako by mohla vyzerať spoločná práca odborníkov v regióne na spoločných témach. (Mnohé témy su rovnaké naprieč regiónom, všade potrebujeme napr. hľadať zdroje odpadového tepla.)

4. Doplniť Modernizačný fond ako ďalší zdroj financovania opatrení podľa Akčného plánu transformácie.

 

Fotografie z cesty za dobrou praxou v ČR:

1 3 4 7 9 10

6 

2

  

 

Naposledy zmenené utorok, 21 máj 2024 06:05

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2