PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Petícia Za zelenú budúcnosť Východnej šachty je spustená

utorok, 02 marec 2021 18:04

Občianska iniciatíva vyzýva vedenie mesta Handlová a ďalšie zodpovedné orgány, aby sa zasadzovali za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme s perspektívou pre rozvoj mesta a nepodporili projekt termálnej depolymerizácie spoločnosti Hutira.


(Handlová 1. marca) Dnes sa spúšťa petícia pod názvom Za zelenú budúcnosť Východnej šachty. Jej cieľom je zastaviť zámer súkromnej spoločnosti Hutira na vybudovanie a prevádzku spracovania pneumatík termálnou depolymerizáciou v areáli Východnej šachty situovanej v mestskej časti Nová Lehota. Iniciatíva vyzýva občanov a občianky na podpísanie petície, aby vedenie mesta a ďalšie orgány nepodporili realizáciu projektu.

„Existujú pochybnosti o tomto spôsobe spracovania odpadu, ktorý nie je osvedčený ako šetrný k životnému prostrediu a môžu sa s ním spájať riziká súvisiace s toxickými látkami, negatívnym vplyvom na klímu a zaťažovaním životného prostredia,” uviedol v texte petície Jozef Pavelka, ktorý stojí za jej vznikom.


Podľa odborníkov ide o zbytočný a kontraproduktívny projekt

Podľa posudku k zámeru výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík termálnou depolymerizáciou v meste Handlová, ktorý vypracovali Ladislav Hegyi, environmentalista a poradca europoslanca Martina Hojsíka a Jindřich Petrlík, riaditeľ programu Toxické látky a odpady, je projekt problematický z viacerých dôvodov. „Projekt navrhovateľa je z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny a bude odkázaný buď na dovoz väčšiny odpadových pneumatík z iných krajín, alebo na ekonomický neúspech,” uviedli v posudku.

Dovoz pneumatík zo zahraničia

Spoločnosť Hutira deklaruje, že plánuje kapacitu zariadenia takmer v plnej miere naplniť z okresov SR. Podľa odborníkov však dnes už jestvujúce zariadenia materiálovo zhodnocujú takmer 90 % odpadových pneumatík a na Slovensku máme dostatok recyklačných kapacít pre všetky odpadové pneumatiky. Tvrdia, že navrhovateľ tento fakt ignoruje a nepravdivo  tvrdí, že chce spracovávať materiál vytvorený na Slovensku. Je možné domnievať sa, že spoločnosť by k nám materiál dovážala.

Mechanické spracovanie pneumatík je šetrnejšie ako termická depolymerizácia

Autori posudku tiež uvádzajú, že mechanická recyklácia je environmentálne šetrnejšia než chemická recyklácia, vrátane termálnej depolymerizácie. „Má nižšiu energetickú náročnosť, menšiu uhlíkovú stopu a produkuje menej toxických vedľajších produktov. Spaľovanie produktov chemickej recyklácie vedie v ekvivalentným emisiám CO2 ako pri spaľovaní plastového odpadu, resp. pneumatík,” píše sa v posudku.

 

Hrozí vznik nebezpečných vysokotoxických dioxínov

Autori posudku tiež upozorňujú, že „analýzy výstupných produktov pri spracovaní drte z pneumatík v prípade tejto a podobných technológií preukázali v nezanedbateľných koncentráciách prítomnosť látok, ktoré sú prekurzormi vysokotoxických dioxínov (fenoly).”

Iniciatívu podporujú aktivisti a aktivistky

Zámer vybudovať závod znepokojuje aj aktivistov, aktivistky a mimovládne organizácie, ktoré sa zasadzujú za ochranu životného prostredia, zdravia a za budúcnosť našej planéty. Podporu občianskej aktivite na vyjadrenie nesúhlasu s realizáciou projektu vyslovili napríklad organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá zároveň vypracovanie posudku do veľkej miery financovala. „Veríme, že v Handlovej uprednostnia ochranu zdravia a životného prostredia pred súkromnými záujmami firiem. Projekty termálnej depolymerizácie by nemali byť súčasťou spravodlivej transformácie Hornej Nitry,“ uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Petíciu podporuje aj iniciatíva Klíma ťa potrebuje. „Ako iniciatíva Klíma ťa potrebuje vyjadrujeme značné znepokojenie nad podnikateľským zámerom spoločnosti Hutira, ktorá v rámci mesta Handlová v regióne Horná Nitra, plánuje realizáciu závodu na spracovanie pneumatík. Predmetný zámer je na základe dostupných odborných posudkov nielen v rozpore s plánovanou transformáciou niekdajšieho uhoľného regiónu Horná Nitra a bude mať zásadný, negatívny dopad na životné prostredie, okolitú prírodu a zdravie obyvateľov mesta, rovnako neprináša žiadny výrazný ekonomický prínos, ktorý by regiónu pomohol,“ uviedol zástupca iniciatívy Jakub Hrbáň.

 

 

O iniciatíve a petícii:

Petícia Za zelenú budúcnosť Východnej šachty bola vytvorená v reakcii na podnikateľský zámer súkromnej spoločnosti Hutira. Firma plánuje vybudovať v meste Handlová závod na spracovanie pneumatík termálnou depolymerizáciou. Technológia je však podľa posudku odborníkov Ladislava Hegyiho a Jindřicha Petrlíka, ako aj mimovládneho sektora sporná z hľadiska ochrany klímy a životného prostredia. Vznik  petície iniciovali Jozef Pavelka a Janete Pavelková žijúci v meste Handlová.

 

Kontakt pre médiá:

Jozef Pavelka, Michaela Pavelková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2